บริษัท ฟอร์เอฟเวอร์ เซอร์วิส จำกัด

เราจัดตั้งขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการที่เพิ่มขึ้นและหลากหลายของโครงการอสังหารัมทรัพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว ธุรกิจการให้บริการ เครือโรงพยาบาล โรงงานอุตสาหกรรม รวมถึงการใช้ส่วนตัว ด้วยการให้เช่า จำหน่าย ซ่อมบำรุงรถกอล์ฟพร้อมอะไหล่ และการบริการที่ยอดเยี่ยม 

โดยมีนโยบายที่เน้นการให้บริการที่เต็มประสิทธิภาพ ยึดมั่นในความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้าพร้อมความรวดเร็วในการเข้าบริการให้ลูกค้าได้เร็วที่สุดและการทำงานแบบพันธมิตรกับคู่ค้าทุกๆ ราย 

รวมถึงการปรับปรุงระบบงานเพื่อให้เกิดการพัฒนางานบริการที่ดียิ่งขึ้น ด้วยการสนับสนุนจากลูกค้าทุกรายทำให้บริษัทมีประสบการณ์ในการทำงานทางด้านนี้ที่มากว่า 23 ปี เป็นผลให้บริษัทมีผลการดำเนินงานที่เติบโตและมั่นคง

เราเป็นบริษัทให้เช่า จำหน่าย ซ่อมบำรุงรถกอล์ฟ พร้อมอะไหล่ และการบริการที่เต็มประสิทธิภาพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการโครงการอสังหาริมทรัพย์ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว และองค์กรสำนักงาน สินค้าและบริการมีดังนี้ :