การรับประกันแบตเตอรี่

การรับประกันแบตเตอรี่ 3K

รับประกัน 1 ปี ตามเงื่อนไขโรงงานกำหนด

เงื่อนไข

  • ลูกค้าที่ต้องการเคลมต้องส่งสินค้าเคลมหรือให้ทางเราเขาไปตรวจสอบ ลูกค้าจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายการขนส่งหรือค่าแรง ค่าบริการตรวจสอบ
  • สินค้าเคลมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่โรงงาน 3K Battery กำหนด

การรับประกันแบตเตอรี่ Lithium

รับประกัน 2 ปี ตามเงื่อนไขที่กำหนด

เงื่อนไข

  • ลูกค้าที่ต้องการเคลมต้องส่งสินค้าเคลมหรือให้ทางเราเขาไปตรวจสอบ ลูกค้าจะต้องเป็นคนออกค่าใช้จ่ายการขนส่งหรือค่าแรง ค่าบริการตรวจสอบ
  • สินค้าเคลมต้องเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด